Xịt Khử Mùi Đa Năng SPCa 360mL

Liên hệ

Xt kh mùi S.P.Ca.
Trong môi trưng sng quanh ta, thưng xuyên có nhng mùi hôi gây ra cm giác khó chu và không
thoi mái.

Xt kh mùi S.P.Ca. là gii pháp tt nht đ mang li bu không khí trong lành tươi mát, mt không gian
sng khoái tuyt vi.

Vi công thc mi nht theo công ngh Châu Âu. S.P.Ca. đưc đc chế bi các nguyên liu thân thin
môi trưng kết hp cùng hương quế s ly sch các gc gây mùi hôi như: mùi tanh ca tht cá hi sn,
mùi nu nưng, mùi toilet, mùi vt nuôi, mùi m mc, mùi khói thuc, mùi m hôi.