Tấm nam châm A4

  • Ứng dụng trong ngành quảng cáo, in ấn…
  • Dùng làm thông báo, thẻ ghi chú.
  • Ứng dụng trong đồ chơi giải trí.
  • Thiết kế bài giảng trong giáo dục.
Mã: Mã:6927985 500452 Danh mục: ,