Pin LR1130

Liên hệ

– Volts : 1.5V

– Code : AG13, LR44, A76

– Đóng gói : Vỉ 10 viên