Phong bì A4 nâu có đáy – dây cài (L1)

Phong bì A4 nâu – dây cài(L1) phù hợp với để giấy tờ, hồ sơ quan trọng.