Máy tính Canon TX 1210Hi III

  • Large LCD-12 digits-RM/CM,M+,M-
  • Chức năng: căn bản & Thuế
  • Hệ thập phân A,4,3,2,0,F
  • Tính %, rút căn bậc 2,phân số, lũy thừa
  • Nguồn : pin và năng lượng mặt trời
  • Kích thước :176x126x40 mm
  • Hãng sx : Canon China
  • Bảo hành chính hãng 2 năm