Khung ảnh khổ A4

Chất lượng SP bền, đẹp , không mối mọt theo thời gian ….