Khay tài liệu 3 tầng Mica

– Khay đựng hồ sơ tài liệu A4.
– Khay làm bằng mica trong dạng trượt
– Lưu trữ tài liệu gọn gàng, ngăn nắp.