Giẻ lau bảng có nam châm

Liên hệ

Khăn lau bảng từ có nam châm giúp bạn có thể gắn trực tiếp trên bảng, tiện dụng khi sử dụng.

Ngoài ra bạn có thể gắn bút nỉ vào khăn lau.