Dấu Shiny các loại

Khắc tiêu đề, dấu công ty có ngày tháng năm đi kèm

Màu sắc: đỏ, xanh, đen…

Khắc dấu theo yêu cầu của Khách, dấu thực hiện theo mẫu của Khách Hàng…

Dấu hộp lật tự động (Mặt dấu khắc nhựa dẻo Polymer , sắc nét, độ bền cao)