Cặp trình ký ASSA – Loại 2

Cặp trình ký ASSA – Loại 2 được sản xuất bằng loại nhựa chất lượng cao, bền đẹp,