Băng dính dán sàn bóng ( màu trơn)

    • – Dán dính tốt
    • – Sử dụng dể dàng hiệu quả.
    • – Nhanh chóng tiết kiệm
    • – Nhiều màu sắc để lực chọn