Hiển thị một kết quả duy nhất

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Ghim dập số 10 Plus

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Ghim dập số 3 Plus