Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Ghim dập số 10 Plus

Liên hệ

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Ghim dập số 3 Plus

Liên hệ

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Hộp đựng ghim bằng nhựa

Liên hệ

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Hộp nẹp nhựa Acco (50 chiếc/hộp)

Liên hệ

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Kẹp tài liệu 15mm

Liên hệ

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Kẹp tài liệu 19mm

Liên hệ

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Kẹp tài liệu 25mm

Liên hệ

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Kẹp tài liệu 32mm

Liên hệ