Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Ghim dập số 10 Plus

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Ghim dập số 3 Plus

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Hộp đựng ghim bằng nhựa

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Hộp nẹp nhựa Acco (50 chiếc/hộp)

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Kẹp tài liệu 15mm

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Kẹp tài liệu 19mm

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Kẹp tài liệu 25mm

Ghim cài, Ghim dập, Kẹp giấy, Hộp nẹp, Gia cố chứng từ

Kẹp tài liệu 32mm